This page in English

CV for Troels Arvin

Et mere detaljeret CV findes og tilvejebringes efter henvendelse.

Indhold

Personlige oplysninger

Civilstand: Gift. Børn: Søn født i 2002, datter født 2006.

Kontaktinformation

Troels Arvin
Uldumvej 15
2770 Kastrup
Telefon: 5121 3121
E-mail: troels@arvin.dk

Kernekompetencer

Job

IT-relaterede job

ÅrBeskæftigelseBemærkninger
2018 -Deployment & support engineer hos Vital Images.
Rolle: Assisterer kunderne til robust og stabil opsætning og afvikling af Vital Images' systemer til håndtering og fremvisning af billeddiagnostiske data, herunder som del af 24x7 vagthold.

Snitflader:

 • kundernes radiologi- og it-afdelinger
 • virksomhedens egen udviklingsafdeling

Ny erfaring med:

 • Cassandra og Elasticsearch NoSQL-databasesystemer
 • Git
 • standarder, kvalitetssystemer og regulatoriske rammer inden for healthcare IT og medicinsk udstyr

Har fået yderligere erfaringer med:

 • Ansible
 • DB2, særlig HADR
 • failover clustering
2014 - 2018Databaseadministrator (specialkonsulent) hos National Sundheds-it, som i 2015 omorganiseredes til Sundhedsdatastyrelsen.

Siden 2016: Chefkonsulent.

Ansat i en enhed for infrastrukturudvikling og -projekter i it-driftsafdelingen.
Ansvarsområder/aktiviteter/erfaringer:
 • DB2
 • Syslog centralisering + anomali-detektion
 • Check_MK
 • ETL ved brug af Python og SQL
 • AD integration af SSH, sudo, NFS og databaser
 • Ansible
 • Sourcing
 • Konsolidering
 • MSSQL
 • MongoDB
 • HPE 3PAR
 • Fibre channel
 • iSCSI
 • Red Hat Virtualization (RHV/RHEV)
 • Cloud (IAAS) evalueringer
 • Slurm workload manager'en
 • Tomcat-installationer
 • Drift af Atlassians Jira og FishEye
 • Certificering i ITIL Foundation
2011 - 2014High performance cluster (HPC) administrator hos MAN Turbo & Diesel
Ansvarsområder/aktiviteter/erfaringer:
 • Rocks-cluster og Red Hat/xCAT-baserede clusters, herunder Grid Engine køsystemet og IBM/SuperMicro-isenkram
 • infiniband troubleshooting
 • storage: Panasas (gennemførte Panasas' System Administrator Training and Certification), Oracle ZFS storage appliance, fibre channel-arbejde, basale NetApp-opgaver
 • Veritas Cluster operation
 • Windows Cluster operation
 • Documentum backend operation
 • basale Oracle-opgaver (gennemførte kurser i Oracle: Oracle Database Administrator I og RMAN Backup & Recovery)
 • Symantec NetBackup troubleshooting
 • systemovervågning med Check_MK
 • internationalt samarbejde, med især tyske og indiske kolleger
 • deltagelse i 24x7 vagtordning, involverende problemløsning på talrige systemer
2007 - 2011Databaseadministrator hos Sundhedsstyrelsen.
 
I 2010: Specialkonsulent.
 
I 2011: overflyttet til National Sundheds-it (NSI) i samme rolle.
Ansvarsområder/aktiviteter/erfaringer:
 • DB2 på unix: Installation, fixpak-tilføjelse, monitorering, tuning og problemløsning; backup/restore med TSM; føderering, GIS
 • design af database-tabeller/views/rutiner
 • Python-programmering af ETL-rutiner og specialiserede overvågningsværktøjer
 • MSSQL: Installation, backup/restore, patching
 • Oracle: Installation, mindre fejlsøgningsopgaver og patching
 • Informix: Installation, basal konfiguration, backup/restore
 • AIX: Softwareinstallation, monitorering, LVM-håndtering, HMC-opgaver
 • storage: IBM XIV, IBM ESS/DS4000 og Hitachi AMS storage-håndtering; Fibre Channel zoning, overvågning
 • systemadministration vedr. SAS-installationer
 • netværk: SNMP-baseret monitorering, Active Directory integration på unix
 • Xen- og KVM-baseret virtualisering med & af Linux; PowerVM virtualisering af Linux
 • ESX: Overvågning, fejlsøgning, mindre konfigurationsændringer
 • projektdeltager ved en mellemstor udbudsforretning (K02-udbud)
 • gennemførte 10-dages projektlederkursus med eksamen
2005 - 2006Systemadministrator og release manager hos XPonCard
Ansvarsområder:
 • high availability setup af versionskontrol og bug/feature-tracking system involverende Linux, Apache, Tomcat og PostgreSQL
 • administration/dokumentation/tilretninger til Subversion (versionskontrolsystem) og JIRA (issue-tracking system)
 • programmering af softwareudviklings-hjælpeværktøjer (med brug af SQL, C, C++, Python, C# og shell-scripts)
 • netværks- monitorering (SNMP, Nagios, Munin/RRDtool)
 • dokumentation og udvikling af release management proces med fokus på sporbarhed og reproducérbarhed
2005Systemadministrator ved Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, KVL (nu: Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet)
Tidsbegrænset ansættelse.

Ansvarsområder:

 • administration af serverpark til bioinformatikanvendelse, inkl. klyngeteknologi såsom OpenPBS
 • kørsel af forespørgsler, fx. BLAST-kørsler
 • databaseadministration
2000 - 2005On and off: Freelance drifts-/udviklingsopgaver for forskellige firmaer
Bl.a.
 • e-handel
 • udvikling til MS SQL Server
 • mail-server administration, inkl. anti-virus/-spam
2001 - 2002Systemadministrator og webudvikler ved TV 2/INTERAKTIV
Formelt set: "Chefprogrammør". Indebar bl.a.
 • masse-drift af Linux servere (og enkelte NT-servere) med særlig vægt på sikkerhed og performance
 • systemmonitorering
 • udvikling og drift af PHP-sites
 • systematisering af udviklings- og driftsrutiner
 • load-balancering og proxy-baseret HTTP-'acceleration'
 • udvikling til og drift af MySQL og PostgreSQL databasesystemer
 • drift netværks-relateret software såsom Postfix, Sendmail, thttpd, forskellige FTP-servere, OpenSSH
 • basal Cisco router- og loadbalancer-konfiguration
2000 - 2001Webudvikler og systemadministrator for dipCard.com
Deltidsstilling, omhandlende
 • teknisk koordinering af programmering og deployment
 • udvikling i PHP
 • Linux serverinstallationer, database-optimering, DNS-konfiguration, m.v.
1999 - 2000Webudvikler hos web-bureauet Enterprise Interactive — (nu om dage: Brandhouse)
 • PHP+MySQL-programmering
 • implementation af Dankort internetbetalingsløsninger
 • SSL certifikathåndtering
 • DHTML
 • udvikling af RPM-pakker
1996 - 1999Forskellige IT studenterjob
Deltidsansat i organisationer med tilknytning til Københavns Universitet, samt Statens Information. Arbejdet involverede
 • konfiguration og vedligeholdelse af Windows netværksklienter
 • Netware/Linux server-integration
 • undervisning (afholdelse af Word-kursus)
 • Statens standard for elektronisk publicering
 • perl-programmering
 • konfiguration af ultratynde Linux-arbejdsstationer (vha. 'nfs-root' og XDM)

Ikke-IT relaterede job

IT, andet

Uddannelsesbaggrund

ÅrUddannelseBemærkninger
2010Enkeltfagskursus (15 ECTS): Database Tuning på IT-Universitetet i København (ITU)
2005Softwareudvikling-linjen på IT-Universitetet i København (ITU)Afsluttet 1. april 2005.
Grad, dansk: Cand. it.
Grad, engelsk: Master of Science.
Særlig interesse: Databaseteknologi.
1999Første del af medicinstudiet ved Københavns Universitet(Sv.t. bachelor.) Særlig interesse for molekylærbiologi.
1991Matematisk student, Birkerød Gymnasium 
1989Et år på high school i Palo Alto, Californien10. klasse, "Sophomore"-årgang.

Sprog

Taler og skriver dansk og engelsk.


LastChangedDate: 2019-12-04 11:27:17 +0100 (Wed, 04 Dec 2019) .
Seneste udgave vedligeholdes på http://troels.arvin.dk/CV/