Løsning: DB index


Et index tilføjes til fugle relationen, og vi får nu:

[troels@asus troels]$ /usr/sbin/ab -n 100 http://fugleobservationer.dk/?navn=Piphans
This is ApacheBench, Version 1.3d <$Revision: 1.1 $> apache-1.3
[...]
Time per request:       20.96 [ms] (mean)

Et index på fuglerelationens navn bringer hvert request ned på acceptabelt niveau.

Indlysende? - Det er den slags vi vil have mere af...