Problem: Hvert request går sløvt


Med time og curl ses det, at hvert request til den meget simple side tager 1 sek:

[troels@asus troels]$ time curl http://fugleobservationer.dk/?navn=Piphans
[...]
real    0m0.817s
user    0m0.010s
sys     0m0.000s

Hvis vi vil have gns. over flere requests, benyt Apache's ab værktøj:

[troels@asus troels] ab -n 100 http://fugleobservationer.dk/?navn=Piphans
This is ApacheBench, Version 1.3d <$Revision: 1.2 $> apache-1.3
[...]
Time per request:       797.54 [ms] (mean)

En request-tid på 1 sek. giver mistanke om databaseproblemer, i og med at siden stort set kun slår op i en database og udskriver resultatet. Obs: indexes.