Første sammenbrud


Resultat:

Fra databasen - relationen 'fugle', som siden slår op i:
AttributTypeSpecials
idintnot null
navnvarchar(100)
descriptionvarchar(250)
SQL query:

SELECT description
FROM fugle
WHERE navn='Piphans'