Mål


Give idéer til hvorledes travle web-sites kan konstrueres og afvikles på håndtérbar vis. Travl kan også betyde: 'normalt' ikke så travl, men med spikes eller vækstpotentiale.

Baseres på blanding af praktiske erfaringer og endnu ikke gennemprøvede idéer.

Fokus på OSS.

Håb: Kan skære ned på antallet af 'hacks'.